lego_set

###MOC lego set

能实现五十川芳仁书中大多数创意的套装

好多红肉… 8070还是8258?
参考一下8466,8448,8880的设计,

==========

##8043入手搭建+杀肉8258

###8043 [RMB 1600]
1123 bricks

###8258-1: Crane Truck [RMB 2200]
1877 bricks

========

###9394 [RMB 360]
499 bricks

###8070 [RMB 1000]
1281 bricks

========

###9398-1: 4x4 Crawler [RMB 1350]
1327 bricks

========

###8110 [RMB 1400]
8110-1: Mercedes-Benz Unimog U 400
2048 bricks

========

###8053 [RMB 1800]老货
8053-1: Mobile Crane
1289 bricks

========

###8265-1: Front Loader [RMB 1400]老货
1061 bricks

========

###8184 [RMB ]
http://www.brickset.com/detail/?set=8184-1